сряда, 12 януари 2011 г.

ВАЖНИ ВРЪЗКИ

1. Министерство на образованието, младежта и науката
http://www.minedu.government.bg/news-home/

2. СОУ "Христо Г. Данов" - Пловдив
http://www.soudanov.org/

3. Регионален инспекторат Пловдив
http://www.riobg.com/index.php

4. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”. ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИ
http://www.diuu.bg/

5. Тракийски университет Стара Загора - Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
http://www.uni-sz.bg/dipku/index.html

6. ЗНАМ.g -Българският портал на знанието
http://znam.bg/com/action/goToHomePage

7. ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪСЪРЖАНИЕ
http://www1.znam.bg/zmonres/edu/

Няма коментари:

Публикуване на коментар